توجه:

  • اگر آزمونی قابلیت ویرایش آن فعال باشد می‌توانید از این صفحه لاگین نمایید. 
  • برای ویرایش ثبت نام خود می‌تواند برای نام کاربری از "شماره ملی" و یا "شماره پرونده" و برای پسورد "شماره پیگیری" استفاده نمایید.
  • برای نمایش لیست آزمون‌ها فعال می‌تواند از اینجا مشاهده نمایید.
  •